آموزش و پرورش، جهانی شدن و اصلاحات/ مصاحبه
37 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : تربیت اسلامی ) پاییز 1381 - شماره 7 )(10 صفحه - از 295 تا 304)
تعداد شرکت کننده : 0

*ممکن است برداشت خودتان را از اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی انتظار می‏رفت‏ متولیان آموزش و پرورش ایجاد کنند ارایه دهید؟

**اصولا اصلاح و تغییر در جایی مطرح می‏شود که نسبت به اهداف کلان یا خرد و یا عملکرد سابق نارضایتی وجد دارد و خواسته‏ها و توقعات مورد نظر مردم در سامان‏ دهی امور برآرده نشده است.در واقع،اصلاح به معنای تغییر در اهداف یا برنامه‏ها و روشهایی است که تاکنون طراحی و عمل شده است.

اصلاح و تغییر گاهی کلی و در اهداف و سیاستگذاری‏های کلان است و گاهی نسبت‏ به امور جزئی‏تر که د یک نهاد یا سازمان اجتماعی جریان دارد.نیاز به اصلاح در نهادهای مدنی مثل آموزش و پرورش گاهی به تبع تحولات اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و تغییر ساختار قدرت در سطح کلان جامعه مطرح می‏شود و آموزش و پرورش‏ ضرورتا خود را با آن تغییرات در بخشی که مربوط به او است هماهنگ می‏کند و تلاش‏ می‏کند خواسته‏های عمومی را برآورده سازد و گاهی به علت ارزیابی‏هایی است که‏ توسط مسئولان و مجریان امر نسبت به برآورده نشدن اهداف و آرمانها انجام می‏شود و نتیجه آن تغییر در برنامه‏ها و روشها مثل تغییر در برنامه‏های درسی یا کتب درسی یا شیوه‏های تدریس و مدیریت مدارس است.اصلاح نوع اول بنیادی‏تر و اساسی‏تر است و در واقع انتظارات متفاوت از انتظارات سابق برای نهادهای مدنی تعریف می‏شود ولی‏ اصلاح نوع دوم اصلاح جزئی و روبنایی است و یک یا چند جزء یک نظام تغییر می‏کند.

انقلاب اسلامی در سال 57 اصلاح از نوع اول را در جامعه ایران و نهادهای مختلف... ادامه در لینک

آدرس اینترنتی