بایسته های اساسی پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامی
64 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1380 - شماره 28 (18 صفحه - از 34 تا 51)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با اینکه در صد ساله اخیر، به ویژه نیمه دوم آن، تلاش‏های فراوانی در قالب پژوهش، سمینار، مقاله، کتاب و... در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی به صورت جدید انجام گرفته است، ولی هنوز دانش و نظام تربیت اسلامی، در قلمرو معرفت‏های تربیتی و رفتار تربیتی، جایگاه شایسته خود را نیافته است. به ویژه در سالهای پس از پیروزی انقلاب، پاسخ به چرایی این امر، یکی از دغدغه‏های عمده مسؤولین آموزش و پرورش کشور بوده و دیدگاه‏های متفاوتی درباره آن ارائه شده است. نگارنده در این مقاله درصدد است با نگاهی روش‏شناختی به پژوهش‏ها و اقدامات صورت یافته، «بایسته‏های اساسی پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامی» را ارائه کند و مراحلی را که از آن غفلت شده و چنین وضعیتی را پدید آورده است، نشان دهد. واژه‏های کلیدی تعلیم و تربیت اسلامی؛ نظام تعلیم و تربیت؛ پژوهشهای تربیتی؛ بایسته‏های پژوهشی؛ گزاره‏های تربیتی؛ روش تحقیق در تعلیم و تربیت اسلامی؛ قلمرو تعلیم و تربیت اسلامی؛ بازسازی تعلیم و تربیت اسلامی.